Talentontwikkeling op het Ostrea Lyceum

Wat heeft een leerling nodig om vanuit zijn talenten te leren werken? Hoe zet je talentontwikkeling centraal in een schoolsysteem dat uitgaat van behoeften en eisen van de samenleving en vaak gericht is op wat een leerling nog niet kan? Hoe begin je concreet in je lessen? Met dit model krijg je handvatten om te starten met het stimuleren van talentontwikkeling.

Met deze website kunnen wij alle waardevolle ideeën, ervaringen en afspraken vastleggen, evalueren, bijstellen en vooral delen met elkaar.

Het centraal stellen van talenten in het onderwijs bestaat uit drie aandachtsgebieden die met elkaar in verbinding staan:

Ontdek samen met de leerling zijn karaktereigenschappen, zijn kwaliteiten en talenten.                                                                     

Ontwikkel (en oefen )vaardigheden waardoor de leerling zijn talenten nog beter leert inzetten.

Ondersteun de leerling tijdens het ontdekken en ontwikkelen.

Ontdek

samen met de leerling zijn karaktereigenschappen, zijn kwaliteiten en talenten.

Ontwikkel

(en oefen) vaardigheden waardoor de leerling zijn talenten nog beter leert inzetten.

Ondersteun

de leerling tijdens het ontdekken en ontwikkelen.

Uitgangspunten

  • Iedereen heeft talenten en moet de mogelijkheid krijgen deze te ontwikkelen
  • Bij talentontwikkeling op school gaat het altijd om een combinatie van twee perspectieven[1]:
  1. Groei vanuit talenten door deze verder te ontplooien en uit te bouwen
  2. Groei vanuit tekortkomingen die je wegwerkt
  • Er is alleen talent als het wordt gezien, m.a.w. talent is relationeel[2]
  • Door talenten te laten ontdekken en zichtbaar te maken, wordt bijgedragen aan (persoonlijke) ontwikkeling en veerkracht

 

 

Voetnoten

[1]de auteurs & Uitgeverij Lannoo nv, 2012, Ik kies voor mijn talent, toolbox voor jong talent, uitgeverij Lannoo Campus, Leuven (BE)

[2] Luc Dewulf, 2014, Ik kies voor mijn talent, uitgeverij Lannoo Campus, Culemborg (NL)