Ontwikkel

Om talenten te laten groeien, optimaal te gebruiken en onder controle te houden, heb je de juiste vaardigheden nodig. Met de juiste vaardigheden zorg je dat je meer uit je talent haalt.

Tijdens de eerste studiemiddag over talentontwikkeling onder begeleiding van Peter Beschuyt, hebben we nagedacht over welke vaardigheden de leerlingen nodig hebben om talent te laten groeien.We hebben vervolgens gekozen om alle vaardigheden onder te brengen in vier groepen n.l.:

  1. 21e -eeuwse vaardigheden  m.n. sociale vaardigheden
  2. Executieve vaardigheden:
  3. Studievaardigheden.
  4. Vakspecifieke vaardigheden

In het aandachtsgebied “Ontwikkelen” is er aandacht voor o.a. :

  • A.d.h.v. de kernkwadranten van Daniël Ofman leert de docent bewust worden van zijn/haar valkuilen en uitdagingen en leer hij/zij daarmee om te gaan.
  • Leerstijlen  combineren met verschillende studievaardigheden zoals: Welke leerstijl heeft de voorkeur en welke studievaardigheden passen daarbij?
  • Studieplanning zoals: Hoe gebruik ik mijn agenda? En hoe maak ik een leerplan?
  • Vakspecifieke vaardigheden zoals: Hoe maak ik een boekverslag, hoe houd ik een presentatie en hoe zoek ik informatie op het internet?
  • Sociale vaardigheden zoals:Hoe ontvang ik kritiek en hoe geef ik kritiek? Hoe stel ik een vraag op de juiste manier?
  • Executieve vaardigheden zoals: hoe ga ik om met tegenslagen ( als iets niet goed lukt), naar de instructie van de docent luisteren zonder er doorheen te praten,op tijd komen bij afspraken, hoe houd ik overzicht en orden ik informatie.