Ondersteun

Niemand is perfect. We moeten allemaal wel eens dingen doen waar we niet zo goed in zijn. Op school worden er eisen gesteld waaraan de leerling moet voldoen om een diploma te halen. Door aan tekorten te werken,wordt de eindnorm gehaald. Vanuit dit perspectief werk je aan doelstellingen en resultaten.  Door in dit proces ook successen, passie en talenten centraal te zetten, leer je resultaten te bereiken m.b.v. je talenten. Je houdt  je energiebalans positief omdat je voldoende energie krijgt als je je talenten in kunt zetten. Je houdt zo voldoende energie over om activiteiten uit te voeren voor zaken waar je geen talent voor hebt. Maar is de energiebalans negatief dan lukken de activiteiten waarvoor jij minder talenten hebt niet goed en loop je gevaar in een negatieve  energiespiraal te komen. Het is dan belangrijk dat dit opgemerkt wordt in je omgeving en dat je hulpbronnen kunt inschakelen om toch voldoende resultaat te boeken[1].

In het aandachtsgebied “Ondersteunen” is er aandacht voor o.a. :

  • Ondersteuning voor de docent
  • Een veilig leer- en werkklimaat
  • De leerling met zijn/haar hulpvraag
  • Een oplossingsgerichte aanpak

Voetnoten

[1] LucDewulf, 2014, Ik kies voor mijn talent, uitgeverij LannooCampus, Culemborg(NL)en de auteurs& Uitgeverij Lannoo nv, 2012, Ik kies voor mijn talent,toolbox voor jong talent, uitgeverij LannooCampus, Leuven (BE)