Ondersteuning voor de leerlingen

Leer Werk Traject

LWT staat voor Leer Werk Traject. Dit is een groep leerlingen, die drie dagen op school de lessen volgen en iedere week 2 dagen op stage gaan bij een erkend leerwerkbedrijf. Het zijn vooral Basisleerlingen en heel soms Kaderleerlingen die dit traject volgen in de bovenbouw. De examenvakken zijn: Nederlands, Rekenen en de beroepsgerichte vakken. Het diploma Basisberoepsgericht met LWT heeft dezelfde waarde als het reguliere  diploma Basisberoepsgericht.

De LWT-route is voor leerlingen, die liever praktisch,actief bezig willen zijn. Ze zijn praktisch ingesteld en willen graag werken. Deze leerlingen willen graag succes behalen en prestaties leveren op praktisch gebied. Ze leren eg veel in de praktijk en hebben op de werkvloer een groot verantwoordelijkheidsbesef. De leerlingen hebben een open instelling om nieuwe dingen te leren en deze in de praktijk toe te passen.

 Deze leerlingen houden van een duidelijke, consequente aanpak en overzichtelijke taken/opdrachten. Een directe aansturing en/of feedback helpt hen hun talenten verder te ontwikkelen. Een goed persoonlijk contact is basis voor groei bij de leerling.

Het ontwikkelen van talenten en inslijpen van nieuwe vaardigheden gebeurt door veel te oefenen en te herhalen. De mentor en de stagebegeleider spelen  in het  leerproces een grote rol.  De mentor onderhoudt intensief contact met de stagebedrijven en stuurt zo nodig bij. Van iedere stagedag wordt een verslag gemaakt. De leerling kijkt dan hoe de stagedag is verlopen, wat zijn er voor taken uitgevoerd, hoe zijn deze taken gegaan en waardoor ging de taak wel of niet goed. De mentor kan in een LOB-gesprek bespreken wat de leerling al goed kan/doet en wat dan een talent van hem/haar is. En wat gaat er nog niet goed en wat heeft de leerling aan ondersteuning nodig om dit beter te laten gaan. Zo kun je de leerling begeleiden en laten inzien wat hun talenten zijn of hoe ze deze nog beter kunnen ontwikkelen.