Ondersteuning voor docenten

Interne ondersteuning voor docenten

Tijdens een tweede studiemiddag onder begeleiding van Peter Beschuyt, zijn we aan de slag gegaan met het inzetten van hefboomvaardigheden om talent te laten groeien en om talent beter onder controle te houden. We hebben o.a. samen nagedacht over hoe wij onze talenten beter onder controle kunnen houden m.b.v.  hefboomvaardigheden.  Hefboomvaardigheden zijn jouw uitdagingen die er voor kunnen zorgen dat je jouw talenten beter kunt inzetten ook als je onderdruk staat. Sta je onder druk dan ben je geneigd je talenten te overdrijven. Je schiet door in je valkuil. A.d.h.v. de kernkwadranten van Daniël Ofman leer je  bewust worden van je valkuilen en je uitdagingen en leer je hoe daar mee om te gaan.

Zie het volgende voorbeeld:

Wanneer je zorgzaam bent, is het belangrijk dat je dingen kunt loslaten/ overlaten en niet doorschiet in je valkuil van betutteling. Voor sommigen is loslaten/overlaten geen uitdaging. Zij kunnen dit van nature al. Maar voor anderen kan deze vaardigheid wel als hefboom werken om je talent onder controle te houden in stresssituaties. Door te leren overlaten aan anderen,voorkom je dat je jezelf uitput of dat je in conflict en/of handelingsverlegenheid komt met leerlingen en collega’s.

We werken daarom het volgende idee uit:

Elke docent krijgt op vrijwillige basis de gelegenheid te werken aan zijn talenten. Samen meteen onafhankelijke coach wordt er a.d.h.v. de kernkwadranten van Daniël Ofman,gekeken naar: wat zijn je talenten, valkuilen, uitdagingen en allergieën (irritaties).  Zie twee voorbeelden van dubbel kwadranten hieronder. Je uitdagingen zijn tevens je hefboomvaardigheden die er voor moeten zorgen dat jij je talent niet gaat overdrijven in stresssituaties.  Jouw  allergie is je irritatie van een valkuil vaneen talent van een ander.

Doel:

Voorkomen dat de leerling herhaaldelijk in de allergie/irritatiezone van de docent komt.

Beoogd effect:

  • Afname van de irritatie bij de docent (geen verdere neerwaartse spiraal op grond van de allergie van de docent)
  • Afname van irritatie bij de leerling
  • Meer ruimte bij de leerling om zijn/ haar talenten/ kwaliteiten te ontdekken en ontwikkelen