Voorbeelden opdrachten klas 1

Een aantal opdrachten moeten nog uitgewerkt worden en staan tot die tijd vermeld als idee.

Handig Zelfstandig

In deze methode wordt aandacht besteed aan de studievaardigheden van de leerling.

Een voorbeeld uit het boekje Handig Zelfstandig.

Een stage verslag maken vanuit je talenten

Stageverslag laten maken, rekening houdend met de verschillende talenten van de leerlingen

De leerlingen gaan in de bovenbouw twee weken op stage. Tijdens de stage worden er opdrachten uitgevoerd en een verslag gemaakt. Uit ervaring weten we dat niet iedere leerling goed kan verwoorden water is gedaan op de stage en hoe dit ging.

Daarom hebben we het idee opgevat om andere manieren van verslaglegging aan te bieden. De leerling kan dan zelf bepalen wat hem/haar het beste ligt.  Zo willen we de leerlingen de gelegenheid bieden om meer vanuit hun talenten te werken. Te denken valt aan talenten die ingezet kunnen worden in het gebied van creëren en organiseren van producten en activiteiten zoals: de mooimakers, de doorzetters, de momentgenieters, de ideeënfonteinen, de beeldorganisatoren, de planmakers, de creatieve makers.[1]

Het doel van de stage moet duidelijk zijn om de stage te laten slagen: Het opdoen van praktijkervaring, werkervaring en zelfonderzoek.

Stageverslag kan gemaakt worden op de volgende manieren:

 1. Maak en stage vlog/film.
 2. Maak een collage van de stage:Digitaal of op posterpapier.
 3. Maak een presentatie met bijvoorbeeld PowerPoint.
 4. Maak een geschreven verslag.

Vragen die beantwoord moeten worden in het verslag:

 1. Beschrijf of laat je stagebedrijf zien d.m.v. 1 van de bovenstaande manieren.
 2. Welke werkzaamheden heb je gedaan.Beschrijf deze uitvoerig of laat ze zien.
 3. Beschrijf of laat 2 momenten zien,  van werkzaamheden , die bij jou passen.
 4. Leg uit of laat zien waarom deze bij jou passen.
 5. Beschrijf of laat 2 momenten zien,van werkzaamheden,  die niet bij jou passen.
 6. Leg uit of laat zien waarom deze niet bij jou passen.
 7. Beschrijf of laat zien waar je het in je LOB-gesprek over wilt hebben.
 8. Geef tips en tops voor het stagebedrijf.

Beoogd effect:

De leerlingen krijgen naast het benoemen en waarderen van talenten ook de gelegenheid en de middelen om hun talenten in te zetten.


Voetnoten

[1] deauteurs& Uitgeverij Lannoo nv, 2012, Ik kies voor mijn talent, toolbox voorjong talent, uitgeverij LannooCampus, Leuven (BE)