Leeroverzichten en leermiddelen

Leermiddelen

In het aandachtsgebied “Ontwikkelen”  werken we met drie methoden in leerjaar 1:

  • Werkboek Handig Zelfstandig.


Het boekje Handig Zelfstandig hebben we zelf gemaakt.  In deze methode wordt aandacht besteed aan de studievaardigheden van de leerling.
Er zijn verschillende studievaardigheden en iedereen heeft een eigen manier van leren. Daarom is het belangrijk uit te zoeken welke studievaardigheden bij de leerstijl van de leerling passen. Ook staan er afspraken in over vakspecifieke vaardigheden zoals: Hoe maak je een boekverslag, hoe houd ik een presentatie, hoe zoek ik informatie op op het internet. Door deze afspraken heeft het boekje ook een naslagfunctie in leerjaar 2 t/m 4.

  • De Talententoolbox[1]

In deze Talententoolbox worden 39 talenten beschreven en wordt er met behulp van verschillende werkvormen gesprekken over talent mogelijk gemaakt. Met deze toolbox wordt ontdekken en ontwikkelen van talenten mogelijk gemaakt .

  • De gesprekskaarten Executieve Functies

Met behulp van deze 121 gesprekskaarten met stellingen met betrekking tot executieve functies, kun je in gesprek gaan met de leerling of met een groepje leerlingen om zo samen de hulpvraag helder te krijgen. Door middel van deze kaarten kom je er vervolgens achter wat goed gaat en wat nog extra aandacht nodig heeft. Lees meer over gesprekskaarten Executieve Functies.


Deze lessen worden m.n. gegeven door mentoren in de onderbouw. De vakdocenten zijn hierin ondersteunend, doordat ze de leerlingen o.a.  helpen  en stimuleren in het ontwikkelen van vaardigheden die hun talenten laat groeien.

Voor  leerjaar 1 moet er voor elke methode een leeroverzicht komen. Met een leeroverzicht willen we onze visie en doelen vastleggen. Op deze manier maken we afspraken over hoe we talentontwikkeling willen vormgeven in leerjaar 1. Tevens biedt het werken met leeroverzichten per leerjaar ons de mogelijkheid een doorlopende leerlijn te maken van klas 1 t/m 4. Op deze wijze kunnen wij ons programma verantwoorden, evalueren en waar nodig bijstellen.  Elke mentor krijgt de ruimte om naar behoefte van de klas keuzes te maken in de verschillende onderwerpen en werkvormen van de methoden.


Leeroverzichten

Klas 1.

Wordt aan gewerkt.


Voetnoten

[1] de auteurs& Uitgeverij Lannoo nv, 2012, Ik kies voor mijn talent, toolbox voor jong talent, uitgeverij Lannoo Campus, Leuven (BE)