De rol van de docent

Talenten ontdekken en deze ontwikkelen gebeurt vooral in relatie met anderen. Talent moet gezien worden. De rol van de docent is hierin heel belangrijk. Daarom verzamelen en delen we hier al onze ervaringen in de zoektocht naar talent.

Wat doen we in de klas en wat werkt en waar willen we mee verder? Door al onze ervaringen te bundelen, helpen we elkaar versterken.

Begin met jezelf:  Ontdek je eigen talenten

Om jongeren te kunnen inspireren voor je vak, een onderwerp of een taak, gebruik je vaak voorbeelden en ervaringen uit je eigen leefwereld. Je kunt vanuit je eigen talenten anderen leren, om te gaan met situaties, opgaven te begrijpen, tegenslagen te incasseren etc. Docenten hebben hierin een belangrijke rol. Daarom krijgt elke docent de kans zijn talenten te ontdekken en te onderzoeken met https://ikvmt.mytalentbuilder.com/

Na registratie ( via een code) kun je met een talentenonderzoek starten.

Het onderzoek bestaat uit drie stappen:

  1. Wat zijn mijn talenten?
  2. Wat als ik mijn talent overdrijf?
  3. Mijn talentenoverzicht.

Complimenteren op een groeigerichte manier

Tijdens een studiemiddag onder leiding van René Louis hebben we ons verdiept in de mindsettheorie van Carol Dweck.

In de klas kun je als docent het verschil maken door leerlingen te complimenteren. Het gaat er hierbij om dat je leerlingen complimenteert op hun inzet, aanpak en doorzettingsvermogen. Een compliment als ‘Goed gedaan’ kan vervangen worden door ‘Ik zie dat je deze opdracht goed hebt aangepakt, kun je eens uitleggen hoe je dit precies gedaan hebt?’
Ook kan een leerlingen ondersteund worden door aan te geven dat fouten maken erbij hoort en dat dit een leerling sterker maakt. ‘Ik zie dat het NOG niet gelukt is, maar van deze fouten kun je leren. Voor meer informatie en downloads kan er gekeken worden op de site van Platform mindset of op de site van Mindsetworks

http://talentontwikkeling.ostrealyceum.nl/wp-content/uploads/2018/11/complimentenposter-e1514587903212-1.jpg

Benoem de talenten van de leerlingen als je ze een compliment geeft

Door niet alleen het resultaat te complimenteren maar ook de talenten benoemen die de leerling heeft gebruikt om te komen tot het goede resultaat, zorg je dat ze zich bewust worden van wat hun talenten zijn.

Bij het geven van een compliment aan een leerling voor zijn/haar gemaakte LB ( leerbewijs;een bewijs in de vorm van een samenvatting, mindmap, vraag/antwoord ect.) kun je de talenten benoemen die de leerling heeft gebruikt. Het is fijn om te horen waar je goed in bent en het motiveert ze nadenken over zichzelf en de keuzes die ze maken in hun leerproces voor o.a. jouw vak.

In de twee leerbewijzen hieronder is veel tijd en energie besteed aan orde, structuur en perfectie. Er is gestreefd naar excellentie. Ook is het bij deze leerlingen een vanzelfsprekendheid dat de woorden mooi geschreven zijn en dat er gewerkt wordt met kleurtjes. Deze leerlingen zijn mooimakers, doorzetters en uitblinkers.

Laat de leerling bij een resultaat een tip en top bedenken

Bij elk resultaat dat een leerling terug krijgt, is het raadzaam de leerling te helpen groeigericht te denken. Wat zijn mijn succesfactoren ( tops) en wat zijn mijn verbeterpunten (tips).

Mogelijke TOPs:

ik heb goed opgelet in de les – ik heb vragen gesteld als ik iets niet begreep – ik heb een leerplan gemaakt – ik heb mij laten overhoren – ik heb goed geoefend met de vragen in mijn boek – ik heb een goed leerbewijs gemaakt – ik heb de toetsvragen rustiger gelezen – ik heb gecontroleerd of ik niets vergeten was tijdens de toets – ik heb mijn agenda goed ingevuld – ik kijk goed naar mijn huiswerk in mijn agenda – ………….

Mogelijke TIPs:

Ik kan beter een leerplan maken – ik moet vragen stellen als ik het niet begrijp – ik moet beter mijn huiswerk maken en nakijken – ik wil dat mijn ouders mij overhoren –ik ga beter opletten in de les – ik moet rustiger de toetsvragen lezen – ik ga controleren of ik niet een vraag vergeet – ik moet beter oefenen met de vragen in mijn boek – ik moet de toets in mijn agenda schrijven – ik moet beter kijken in mijn agenda – ……………….

Resultaat TOP TIP
SO 1.1 en 1.2    
Microscopietekening    
LOB verslag    
…………………