Voorbeelden opdrachten klas 1

Een aantal opdrachten moeten nog uitgewerkt worden en staan tot die tijd vermeld als idee.

Aangenaam

In het boekje Aangenaam staan veel opdrachten en activiteiten gericht op het sociaal en emotioneel leren. We besteden veel aandacht aan sociale basisvaardigheden in de les zoals luisteren, iets vragen en iets vertellen.

Een voorbeeld van een activiteit uit het boekje Aangenaam

 Lef

In de methode Lef worden leerlingen uitgedaagd om uit hun comfortzone te gaan en te leren uitdagingen aan te gaan. Leren gaat stap voor stap en fouten maken is dan onvermijdelijk.  De leerlingen ervaren dat je in een leerproces,  leerkuilen gaat tegenkomen. Het is dan belangrijk om in de leerkuil niet op te geven want zo bouw je geen zelfvertrouwen op. Ze krijgen daarom  in de begeleidingsles handvatten om met groeitaal en gereedschap uit zo’n leerkuil te klimmen.  Bezoek de site van Platform mindset of op de site van Mindset works voor meer informatie.Met groeikaarten werken in je klas

De groeikaarten zijn onderdeel van Platform mindset. In de klas kunnen ze op verschillende manieren worden ingezet:


Mentorles
Kies voor een individuele leerling een aantal kaartjes uit. Leg deze op een tafel voordat de leerling binnenkomt. Laat de leerling alle kaartjes lezen en één kaartje uitkiezen waar de leerling iets over wil vertellen.

Begeleidingsles
Deel de leerlingen in, in groepjes van max. 4 personen. Geef de leerlingen een kaartje en een A3 papier. Laat hen de groeispreuk overnemen in het midden van het A3 papier. Daar omheen schrijven zij allemaal dingen die zij hierbij vinden horen. Hang de posters op in het lokaal. Laat de leerlingen er langslopen en eventueel dingen aanvullen op de posters van de andere groepjes. Hier kun je ook een groepsgesprek aan koppelen.

Reguliere les
Kies het kaartje van de week uit (schrijf/hang dit op het bord). Kom na iedere les even terug op dit kaartje.Talententoolbox voor jongeren

In de Talententoolbox[1] wordt uitgelegd wat talent is, hoe je talent kunt ontdekken, laten groeien en onder controle kunt houden. Er zit een sneltest bij en leuke werkvormen die je kunt uitproberen in de les.  Zo kun je met behulp van de bijgeleverde talentenkaarten een Talentenweb van een leerling maken. De sneltest is nog wel moeilijk voor de leerlingen maar wel de moeite waard om het in je klas uit te proberen.

Een creatieve opdracht

Een creatieve opdracht waarmee leerlingen hun talenten gaan benoemen en beschrijven.

De ervaring leert ons dat alleen praten over talenten voor sommige leerlingen soms lastig is. Daarom heeft een groepje docenten het idee opgevat om de leerlingen hun talenten op papier te laten zetten in woord en/of beeld. Deze talenten kunnen ze in tweetallen met elkaar bespreken en evt. nog aanvullen.

Vervolgens gaan de leerlingen bij deze talenten een superheld maken. Deze kunnen ze uitwerken naar eigen creativiteit. Mogelijke voorbeelden:

in een collage, beeldend in klei, getekend op papier of karton, gevormd met restmateriaal.

Het is daarbij de bedoeling dat het talent / de superkracht van deze superheld duidelijk te zien is. Deze superkracht is uitvergroot doordat er met o.a. vormen en kleuren is gewerkt.

 Als laatste bedenken de leerlingen nog een naam voor hun superheld.

Beoogd effect:

De leerlingen gaan nadenken over hun talenten en proberen dit te verbeelden in een superheld.

De leerlingen leren wat hun sterke punten zijn en kunnen die na de opdracht benoemen.  Tijdens een mentorgesprek kan het gesprek over talenten a.d.h.v. hun superheld gevoerd worden.

Afsluitende portfolio opdracht

We sluiten het programma in klas 1 af met een portfolio opdracht, zie voorbeeld hieronder.


Voetnoten

[1] de auteurs& Uitgeverij Lannoo nv, 2012, Ik kies voor mijn talent, toolbox voor jong talent, uitgeverij Lannoo Campus, Leuven (BE)