Leeroverzichten en leermiddelen

Leermiddelen

In het aandachtsgebied “Ontdekken”  werken we met drie methoden in leerjaar 1:

  • Leer- en werkboek  Aangenaam. 

Deze methode hebben wij zelf geschreven.  In deze methode wordt aandacht besteed aan de vaardigheden die sociaal/emotionele ontwikkeling stimuleren.

  • De Talententoolbox voor jongeren

In deze Talententoolbox worden 39 talenten beschreven en wordt er met behulp van verschillende werkvormen gesprekken over talent mogelijk gemaakt. Met deze toolbox wordt ontdekken en ontwikkelen van talenten inde les mogelijk gemaakt . Bestel
 

  • Het werkboek Lef.

Met dit werkboek ontwikkelen en versterken we de groeimindset. Met een groeimindset ontwikkel je leermotivatie en doorzettingsvermogen en leer je trainen over langere tijd. Bestel


Deze lessen worden m.n. gegeven door mentoren in de onderbouw. De vakdocenten zijn hierin ondersteunend, doordat ze de leerlingen o.a.  groeigericht stimuleren,talentgericht complimenteren en  streven naar een positief en veilig leerklimaat.

Voor elke methode wordt een leeroverzicht gemaakt. Met een leeroverzicht willen we onze visie en doelen vastleggen. Op deze manier maken we afspraken over hoe we talentontwikkeling willen vormgeven in leerjaar 1. Tevens biedt het werken met leeroverzichten per leerjaar ons de mogelijkheid een doorlopende leerlijn te maken van klas 1 t/m 4. Op deze wijze kunnen wij ons programma uitbreiden, verantwoorden,evalueren en waar nodig bijstellen.  Elke mentor krijgt de ruimte om naar behoefte van de klas keuzes te maken in de verschillende onderwerpen en werkvormen van de methoden.De leeroverzichten

Klas 1.

Leeroverzicht Aangenaam, het bronnenboek voor sociaal en emotioneel leren

Leeroverzicht Lef, de basis van talentontwikkeling