Wat is …? (Begripsbepaling)

Talentontwikkeling

Talent is het potentieel vermogen om iets goed te kunnen. De ontwikkeling daarvan is het proces om dit talent te ontdekken, te herkennen, te ontwikkelen en in te zetten.

Wij vinden dat talenten hebben niet genoeg is om ergens goed in te worden. Wij willen de talenten van onze leerlingen zichtbaar maken en waarderen. Ook willen we voorwaarden scheppen om talenten te laten groeien en leren ze onder controle te houden in stresssituaties. Iedereen heeft meerdere talenten.[1]

Kwaliteiten

Een kwaliteit is een persoonseigenschap. Het zegt iets over wie je bent bijvoorbeeld: spontaan, vriendelijk, doorzetter, geduldig.

Mindset

Met mindset wordt bedoeld de manier waarop mensen denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligenties en kwaliteiten. Professor Carol Dweck ontdekte dat een vaste mindset de ontwikkeling belemmert, terwijl een groeimindset zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen en een passie voor leren. Jouw mindset heeft zo invloed op verschillende aspecten van je leven.Docenten kunnen een groeimindset bij hun leerlingen ( en zichzelf) stimuleren.Het vormt de basis voor talentontwikkeling. Lees meer over het werkboekje Lef.


Voetnoten

[1] LucDewulf, 2014, Ik kies voor mijn talent, uitgeverij LannooCampus, Culemborg (NL)